Hållbart Helsingborg & Our Future City på H22

Hållbart Helsingborg har bjudits in till Our Future City på H22 för att berätta mer om vårt arbete, reflektera över utmaningar kring deltagandedemokrati, staden och dess invånare.              

Tema för dagen: deltagande och motstånd bland medborgare

Var? Campus Helsingborg

Arrangeras av Lunds universitet och Forsknings- och Utvecklingsenheten (FoU) Helsingborgs stad

Nyfiken inför? Läs gärna mer här.


Date

jun 07 2022

Time

1:00 pm - 4:30 pm

Evenemanget är avslutat.