Lärtillfälle – serktorsövergripande samverkan

Det finns ett stort intresse för vilka mekanismer som bygger det hållbara Helsingborg. För att ta reda på det behöver vi på olika sätt samskapa kring vad som behövs för att fler människor ska komma till tals och kunna bidra till en mer hållbar och inkluderande stad. 

En lärträff eller lärcirkel är kort och gott en träff där vi fördjupar oss i en fråga tillsammans med forskare och andra som är intresserade eller har erfarenhet av ämnet. Alla perspektiv är lika viktiga och här ges möjlighet att testtänka. Lärträffen sker parallellt med andra processer i staden som antar frågor som bland annat segregation, miljö, otrygghet och hållbarhet på olika sätt. 

Målgruppen är du som är tjänsteperson, chef, förtroendevald eller forskare/studenter som vill delta i ett fördjupat samtal om olika aspekter inom det aktuella temat. 

 Varför är detta viktigt och kanske till och med avgörande för vårt samhällsuppdrag? Och vilka aspekter i samverkan är fallgropar respektive betydelsefulla? 


Date

dec 02 2020

Time

8:00 am - 12:00 pm

Organizer

Terése Bergsten
Email
terese@hallbarthelsingborg.se

Evenemanget är avslutat.