Take off – fortsättningen!

Varför?
Vi vet att samhällsförändring är svårt. Både staden, föreningsliv, akademi, näringsliv och andra aktörer bedriver idag initiativ som ger positiva effekter. Men våra befintliga system är inte rustade för att möta och hantera nuvarande och morgondagens samhällsutmaningar.  Ingen aktör klarar detta ensam.

Vad?
Därför har vi sedan i början av året samarbetat för att tillsammans utifrån en gemensam behovsanalys skapat en struktur och tränat nya arbetssätt som bättre ska kunna ta an komplexa samhällsutmaningar.

Vilka är vi?
Just nu är vi personer inom staden, akademin och föreningslivet här i Helsingborg. Men vi behöver vara fler för att tillsammans bygga en hållbar stad. Vi har inte svaren men formen för att söka lösningar tillsammans över sektorsgränser.

Därför vill vi bjuda in dig för att fördjupa samtalet och utforska vägar för fortsatt samverkan, nya arbetssätt och lösningar!


Date

apr 10 2021

Time

8:00 am - 12:00 pm

Organizer

Terése Bergsten
Email
terese@hallbarthelsingborg.se

Evenemanget är avslutat.