UTBILDNINGSSERIE DEL 1 – PARTNERSKAP, KOMPLEXITET OCH AGENDA 2030

Välkommen att lära och tillsammans utforska nya arbetssätt för att möta de utmaningar vi alla står inför kopplat till komplexitet, samverkan och hållbarhet.

Workshopen presenterar hur dagens samhällsutmaningar och Agenda 2030 målen är komplexa, sammankopplade och beroende av varandra och därför kräver långsiktiga lösningar. Utmaningarna kräver att vi ställer om från reaktiv problemlösning, inom flertalet frågor, och istället börjar utforska andra arbetssätt i samarbete, över organisations- och sektorsgränser.

När: 7 mars kl. 13-15 på Zoom

Länk till anmälan: https://www.simplesignup.se/event/187356


Date

mar 07 2022

Time

1:00 pm - 3:00 pm

Evenemanget är avslutat.