Verkstad – att möta och motverka segregation

Upplägget: En längre teoridel kring vår metod och de modeller vi utgår från och gruppdiskussioner kring erfarenheter och mönster.

– Fördjupad diskussion utifrån frågorna:
Hur ser problemet/n ut?

Hur samspela och samskapa med andra organisationer?

Vad ser vi för bakomliggande orsaker?

Hur kan vi arbeta med bakomliggande orsaker?

Vad kan vi göra på kort- och lång sikt tillsammans?


Date

okt 23 2020

Time

8:00 am - 12:00 pm
Category

Organizer

Joel Veborg
Email
joel@hallbarthelsingborg.se

Evenemanget är avslutat.