Sammanfattning av mötesplats 107an

Här finns en sammanställning gällande hur Mötesplats 107an växte fram, genomförda aktiviteter och lärdomar. Läs den här.

HÅLLBART HELSINGBORG

Vill du vara med i vårt arbete för ett hållbart Helsingborg? Har du några förslag eller funderingar? Kontakta oss på hej@hallbarthelsingborg.se