Vi har tagit oss an den svåra uppgiften att arbeta för en hållbar stad.
För att tillsammans skapa möjligheter till samskapande erbjuder vi våra verkstäder som kunskaps- och processtöd samt möjliggörare –varje månad! – men också utbildningar, workshops och vad vi kallar lärtillfällen.

Detta gör vi

– varje månad –

webinars kring nya arbetssätt

– varje termin –

Lärtillfällen

– flera gånger per termin –

– då och då –

Våra Verkstäder

Nu har vi setts i våra verkstäder under mer än två år för att tillsammans kunna ta oss an komplexa samhällsutmaningar.

Vad är en verkstad egentligen?

Verkstad Hållbart Helsingborg är vår plats att bygga relationer, hjälpas åt och lära av vårt gemensamma arbete. Här möts vi en gång i månaden för att se helheten av vårt arbete och ge process- och kunskapsstöd till olika initiativ och till varandra.

Det är här vi utvecklar vårt samskapande och det ekosystem av insatser vi ser behövs för att möta komplexiteten i hållbarhetsarbetet. Det finnas plats att ta med sin utmaning och får hjälp med kontakter och tips på hur lösningar kan utvecklas.

Det ska finnas plats för att lära nytt och dela insikter med varandra. Vi kommer kunna jobba i smågrupper med processtöd för att sedan tillsammans se helheten av vårt arbete för vårt bidrag till att Helsingborg ska bli sitt bästa jag.

Kort och gott, det kommer bli viktigt och kul. 

Hur kan du vara med på en verkstad?

På en verkstad finns många möjligheter att;
  • Lära sig mer
    Från nya erbetssätt till kunskapsstöd och den senaste forskningen för oss som arbetar med komplexa samhällsutmaningar.
  • Träffa nya människor och nätverka med föreningar, förvaltningar och företag.
  • Få feedback, koppling och stöd kring dina utmaningar och projekt antingen i en 5+10 och eller processtöd
  • Mingla och ha trevligt

Detta är en 5 + 10

Den som är bekant med formatet på våra verkstäder vet att vi tidigare gjort så kallade 5+5or där man kunnat beskriva sitt problem, sin utmaning eller sin idé i 5 minuter och sedan fått feedback i 5 minuter. Detta ändras nu till 5+10 för att ge mer utrymme för samtal, diskussioner och tips.

Vill du köra? Hör av dig till Jenny@hallbarthelsingborg.se

Utökat processtöd under andra timmen

Den första timmen ägnas åt utmaningar och idéer som presenteras under 5 minuter och diskuteras nu i 10 minuter. Under den andra timmen kommer det finnas mer utrymme för processtöd utifrån de 5+10 som presenterade i första timmen. Vilket innebär att du och din utmaning får konkret processtöd för att ta arbetet framöver.

Våra webinars

Välkommen att lära och tillsammans utforska nya arbetssätt för att möta de utmaningar vi alla står inför kopplat till komplexitet, samverkan och hållbarhet.

Partnerskap, komplexitet och Agenda 2030

Ett webinar som presenterar hur dagens samhällsutmaningar och Agenda 2030 målen är komplexa, sammankopplade och beroende av varandra och därför kräver långsiktiga lösningar. Utmaningarna kräver att vi ställer om från reaktiv problemlösning, inom flertalet frågor, och istället börjar utforska andra arbetssätt i samarbete, över organisations- och sektorsgränser.

Samverkansprocesser - Delat arbete

Ett webinar i två delar som tar upp: Hur bygger vi samverkansprocesser över sektors- och organisationsgränser som skapar förändring hos oss själva, våra organisationer och i samhället?

Första delen presenterar en arbetsmetod som kallas ”delat arbete” utvecklad av The Outside. Metoden kan ses som en kompass för arbetet med samverkansprocesser som sker över sektors- och organisationsgränser.

Andra delen tar upp vilka pusselbitar  vi behöver för att skapa en gemensam inriktning? Den förklarar hur vi kan använda Chaordic Stepping Stones, utvecklat av Chris Corrigan, för att planera samverkan i komplexa frågor.

Våra lärtilfällen

Våra Prototyper

I våra prototyper testtänker och testgör vi tillsammans för att hitta nya lösningar!

Just nu har vi följande arbetsgrupper – mejla ansvarig om du vill veta mer och vara med.

Segregationjoel@hallbarthelsingborg.se

Värdeskapandejenny@hallbarthelsingborg.se

Onboardingterese@hallbarthelsingborg.se

Föreningsliv och mötesplatserlotta.korch@sensus.se