Vi har tagit oss an den svåra uppgiften att arbeta för en hållbar stad. 

Här kan du ser vilka prototyper vi jobbar med, hur vi organiserar oss och 

vår färdplan.

VI GÖR

Vi har tagit oss an den svåra uppgiften att arbeta för en hållbar stad. 

Här kan du ser vilka prototyper vi jobbar med, hur vi organiserar oss och vår färdplan.

Såhär organiserar vi oss

Prototyper