Agenda 2030 + IDG = sant?

Ett samverkansforum för det gemensamma värdet vi skapar i Helsingborg.  

Under frukosten kommer du få information hur dessa två ramverk hänger ihop och vi påbörjar en resa att förstå vår kontext och hur vi tillsammans kan skapa framåtkraft och en mer hållbar stad. Därför vill vi redan nu puffa för en återträff där vi fortsätter ta oss an utmaningen att förstå och bygga i komplexitet genom att  

VARA – TÄNKA – FÖRSTÅ – AGERA – RELATERA – UTFORSKA – SAMVERKA

Vi vill tillsammans med dig utforska hur vi bidrar till den hållbara staden genom ramverket Agenda 2030 som beskriver den yttre förflyttningen vi behöver göra, socialt, ekonomisk och ekologiskt. Med Inner Development Goals kan vi också bättre förstå vilka inre förflyttningar vi som människor behöver göra för att skapa dessa förutsättningar. Med andra ord är Agenda 2030 VAD vi behöver uppnå för att få ett hållbart samhälle, medan Inner Development Goals är HUR vi uppnår dem.

Nyfiken? Klicka här för intresseanmälan! 

HÅLLBART HELSINGBORG

Vill du vara med i vårt arbete för ett hållbart Helsingborg? Har du några förslag eller funderingar? Kontakta oss på hej@hallbarthelsingborg.se