VI VILL

Lära av varandra och tillsammans

Med samhällets snabba utveckling och komplexiteten i de utmaningarna vi möter krävs att vi till större del drar nytta av våra olika kunskaper, erfarenheter och perspektiv. Med den kollektiva förmågan och förståelsen gör vi det möjligt att möta den komplexa verkligheten. 

Skapa och samla kunskap

Vi skapar och samlar kunskap tillsammans genom det vi ser och hör från dem det berör. 

Det kan vara från:

Testtänka och testgöra

För att kunna göra verkstad av vad vi är och vad vi vill så behöver vi göra tillsammans. I görandet skapar vi innovation. Vi tror inte att vi har lösningen när vi börjar göra utan ser det som en väg till lösningen. Vi kallar görandet för prototyper; det är där vi testtänker och testgör.

Vår vision

Ett hållbart Helsingborg där alla har möjlighet att leva sitt liv utifrån sina egna drömmar och mål.

Vår mission

Vi arbetar för att Helsingborg ska bli sitt bästa jag - en stad där förutsättningar inte spelar någon roll för din livskvalitet.

Vår färdplan

Hur vi arbetar för att göra vår vision till verklighet.

Läs mer