Samskapare

Allt vi gör inom Hållbart Helsingborg är samskapande!
På vilket sätt och hur mycket tid det innebär är helt upp till dig och din organisation.

Så här kan du samskapa för
en hållbar stad inom hållbart helsingborg

1

Bli ambassadör eller stategisk vän

Prata om vårt gemensamma arbete och hjälpa oss skapa möjligheter i olika sammanhang.

2

Ingå i vårt nätverk

Genom att vara med på våra verkstäder som genomförs varje månad eller ingå som en del i våra arbetsgrupper där vi testtänker och testgör i olika prototyper. Eller genom att delta i våra utbildningar och på våra lärtillfällen.

3

Bli samskapare

Din organisation, förening eller företag kan också bli officiell samskapare utifrån era förutsättningar och behov.

Samskapare

Vi som är med och samskapar Hållbart Helsingborg!

Sustainable

RÄDDA BARNEN I
HELSINGBORG

HELSINGBORGS STAD

SustainAble är en svenskbaserad dothinktank med komplexitetsfacilatorer. Vi har 15 års erfarenhet av att skapa ordning ur kaos.
Vår mission är att samskapa framtidens hållbara samhällen med ett tydligt varför: det går inte längre. Vi möjliggör er förändring så att ni kan äga och skapa er framåtkraft.

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation. Vi har funnits vid barnens sida i över hundra år och vi fokuserar på hållbara insatser – akuta och långsiktiga. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barns rättigheter ska bli verklighet, i Sverige och runt om i världen. För när barnen blir trygga blir världen trygg.

Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare, företag, organisationer och besökare. Vi gör det genom att lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen testar vi igen. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. För Helsingborg är staden för dig som vill något. Hållbart Helsingborg samverkar med olika förvaltningar.

LUNDS UNIVERSITET

HELSINGBORGSHEM

INVA-SAM

Genom att utnyttja vår bredd och styrka för att lösa problem på nya sätt lyckas vi ofta få forskningsanslag till stora, tvärvetenskapliga forskningsområden – och kan därmed bedriva världsledande forskning för att påverka samhället och förbättra vår värld.
Helsingborgshems vision är att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor och därför strävar bolaget efter att utveckla boenden, stadsdelar och service som matchar invånarnas olika livsstilar och behov.  Helsingborgshem är en viktig aktör i samhället som både har möjlighet och gärna bidrar till samhällsnytta.
Inva-Sam är en sammanslutning av ideella invandrarföreningar i Helsingborg. Vi verkar för att tillvara ta våra medlemsföreningars intressen, främja samarbeten samt att sprida information om deras aktiviteter & kultur bland allmänheten.

A Sustainable tomorrow

Sensus studieförbund

Mindpark är ett coworking space för människor som vill göra världen bättre. Här samlas initiativtagare till spännande projekt, vilka kan vara både entreprenörer och intraprenörer. Det hålls även löpande arrangemang för att dela kunskap hos oss.

A Sustainable Tomorrow  sammanför hållbara aktörer från näringslivet, den offentliga sektorn, civilsamhället och akademin. Skapar moderna och unika mötesplatser där kunskap sprids och nätverk skapas för att öka deltagarnas affärsnytta utifrån de Globala målen för hållbar utveckling.

Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas, med fokus på relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning.

ANDRA samskapare