VI ÄR EN DEL AV HÅLLBART HELSINGBORG

Vi som varit med och samskapat Hållbart Helsingborg. 

Har du och din organisation varit med och samskapat eller vill vara med? Mejla oss!

Besök hemsidan via dator eller surfplatta för att se en komplett lista på våra partners.

RÄDDA BARNEN I
HELSINGBORG

SENSUS

DELMOS

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation. Vi har funnits vid barnens sida i över hundra år och vi fokuserar på hållbara insatser – akuta och långsiktiga. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barns rättigheter ska bli verklighet, i Sverige och runt om i världen. För när barnen blir trygga blir världen trygg.

Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas, med fokus på relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning.

Delegationen mot segregation har till uppgift att främja samverkan, bygga och sprida kunskap och ge ekonomiskt stöd, så att insatserna mot segregation får bättre effekt. Det långsiktiga målet är att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till segregation.

HELSINGBORGS STAD

LUNDS UNIVERSITET

HELSINGBORGSHEM

Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare, företag, organisationer och besökare. Vi gör det genom att lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen testar vi igen. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. För Helsingborg är staden för dig som vill något. Hållbart Helsingborg samverkar med olika förvaltningar.

Genom att utnyttja vår bredd och styrka för att lösa problem på nya sätt lyckas vi ofta få forskningsanslag till stora, tvärvetenskapliga forskningsområden – och kan därmed bedriva världsledande forskning för att påverka samhället och förbättra vår värld.
Helsingborgshems vision är att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor och därför strävar bolaget efter att utveckla boenden, stadsdelar och service som matchar invånarnas olika livsstilar och behov.  Helsingborgshem är en viktig aktör i samhället som både har möjlighet och gärna bidrar till samhällsnytta.

RÖDA KORSET

HISO

HELSAM

Vi strävar efter att vara en hållbar organisation med verksamheter som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Hållbar utveckling är utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

HISO är en samorganisation för föreningslivet i staden och de föreningar som är under Fritid Helsingborgs ansvarsområde. Vi har till syfte att vara en sammanhållande länk mellan staden, föreningar och barn och ungdomar och tillvarata deras intressen.

HELSAM i Helsingborg startades 2017 och består idag av cirka 30 föreningar. Organisationens syfte är att erbjuda en plattform för kompetensutbyte, nätverkande och samverkan mellan medlemsföreningar som arbetar med socioekonomiskt utsatta grupper i samhället.

PART

INVA-SAM

PART (Preventivt arbete tillsammans) arbetar med innovation i välfärdsbygget genom att samskapa med invånarna, olika samhällsaktörer och civilsamhället. Tillsammans tar vi fram och testar idéer på lösningar för gemensamma samhällsutmaningar kopplat till barn och unga i riskzon. 

Inva-Sam är en sammanslutning av ideella invandrarföreningar i Helsingborg. Vi verkar för att tillvara ta våra medlemsföreningars intressen, främja samarbeten samt att sprida information om deras aktiviteter & kultur bland allmänheten.

ANDRA PARTNERS