Arbetssätt och metoder vi använder i Hållbart Helsingborg

För att bygga den kultur och kapacitet vi behöver för att jobba i mellanrummet med komplexa samhällsutmaningar använder olika verktyg som kan hjälpa oss framåt. Två av dem vill vi särskilt lyfta fram just nu.

Shared work – såhär jobbar vi med det delade arbetet

Genom mångårig samverkan med organisationen the Outside har vi hittat en modell för att bygga den kultur och arbetssätt som gör att vi kan tackla komplexa samhällsutmaningar genom att sätta ett gemensamt arbete i fokus. Sedan använder vi olika linser för att skapa framdrift i det gemensamma arbetet:Stanna i och bygg relationerVi ställer frågor som svar för att utforska det delade arbetet vidareVi jobbar på alla nivåer hela tiden, från system till individ.Vi vet att makt spelar roll i samarbete, se det och arbeta med det.Bjud in hela människan till samarbetetVill du lära dig mer om detta arbetssätt kommer vi bjuda in till kompetensutveckling under hösten. Men du kan redan nu gå en gratis onlinekurs här.

Chaordic stepping stones – såhär planerar vi för att ta oss an komplexa utmaningar

Detta perspektiv och verktyg använder vi för att kunna planera vårt arbete i komplexa samverkansfrågor. Att planera i komplexitet skiljer sig från när vi planerar för att lösa komplicerade problem, där vi vet hur vi tar oss i mål. Därför tycker vi att det är värdefullt att ha ett verktyg som hjälper oss bygga struktur där vi inte vet exakt hur stegen fram ser ut på förhand, där vi behöver många perspektiv och samverkan för att hitta vägen framåt. Du kan läsa mer på från Chris Corrigan som skapat modellen här.
 
Om du bara har en kvart på dig kan då också se denna film där Chris berättar om hur modellen används. Se filmen här.

HÅLLBART HELSINGBORG

Vill du vara med i vårt arbete för ett hållbart Helsingborg? Har du några förslag eller funderingar? Kontakta oss på hej@hallbarthelsingborg.se