DELMOS – Delegationen mot segregation beviljar miljonstarkt stöd till samverkan för ett hållbart Helsingborg!

Här är några röster kring beskedet som innebär att Sensus studieförbund region Skåne-Blekinge tillsammans med Rädda Barnen i Helsingborg, Röda Korset Helsingborgskretsen, Lunds universitet, Socialhögskolan och SOPACT  samt Helsam och Inva-Sam igår beviljades 9 439 096 miljoner i statsbidrag i två år från Delmos.

”Vi är så glada att Delmos vill fortsätta satsa på samverkansplattformen Hållbart Helsingborg (HH)! Detta är ett flerårigt arbete som bygger på erfarenheter från tidigare samverkansarbete där vi tillsammans med flera aktörer, däribland de medsökande aktörerna och Helsingborgs Stad, har utvecklat en samverkansprocess för att skapa strukturer för ett långsiktigt hållbarhetsarbete. För det är just strukturerna som är viktiga för att kunna anta komplexa samhällsutmaningar som segregation, och det är fantastiskt att Delmos också har samma ansats”, säger Priyanka Mellergård John, enhetschef för Hållbarhet på Sensus Skåne-Blekinge.

”Som grundare och initiativtagare till Hållbart Helsingborg är vi på Rädda Barnen i Helsingborg väldigt stolta och glada att vi får fortsatt förtroende för att leda det viktiga arbetet för ett hållbart Helsingborg. I detta skapar vi delaktighet på lika villkor och inkludering för ett Helsingborg där man kan bli sitt bästa jag och där hela staden är till för alla.”, säger Elin Lönn, ordförande Rädda Barnen i Helsingborg

”Hållbart Helsingborg är en spännande samverkansplattform där vi har utvecklat nya arbetssätt för att ta oss an frågan om segregation”, säger Mia Norberg Nguyen, samhällsstrateg för social hållbarhet på stadledningsförvaltningen i Helsingborgs stad.

”Samverkan inom Hållbart Helsingborg har gett en enorm skjuts i samverkan inom staden och med civilsamhället som också stöttat andra initiativ och satsningar i staden. Sedan är det väldigt glädjande att Inva-Sam, Helsam och Röda Korsets Helsingborgskretsen har kommit så långt i sin samverkan, och står redo att starta igång en mötesplats på Söder. Statsbidraget innebär att samarbetet kan stärkas ytterligare, och det tycker vi är jättebra”, avslutar Mia.

Insatser som sker inom ramen för de beviljade medlen:

  • Fortsätta utveckla samverkan mellan staden, föreningar och näringsliv i satsningen Hållbart Helsingborg.
  • Inom ramen för samverkanskontexten utveckla nya arbetssätt för att göra de långsiktiga strukturerna resilienta.
  • Hitta luckorna – glappen som behöver fyllas för att skapa den hela staden, och ta ett gemensamt och övergripande ansvar för att fylla dem.
  • Inva-Sam, Helsam och Röda Korset Helsingborgskretsen ska starta en föreningsdriven mötesplats på Söder som en av flera prototyper i Hållbart Helsingborg

HÅLLBART HELSINGBORG

Vill du vara med i vårt arbete för ett hållbart Helsingborg? Har du några förslag eller funderingar? Kontakta oss på hej@hallbarthelsingborg.se