Färdplan för minsta möjliga ordning

Under våren har vi samskapat en färdplan för resten av året och 2022. Färdplanen syftar till att stärka bygget av ett hållbart Helsingborg, öka vår gemensamma kapacitet att arbeta i och leda processer, samt träna oss i att arbeta sektoröverskridande med komplexa samhällsutmaningar.

Processen med att tillsammans skapa en gemensam ram och rörelse har varit det viktigaste i detta arbete. Vi vill vara en plats i mellanrummet och med vår färdplan sätter vi en riktning på vad vi ska agera, och varför.

Vårt fokus ligger på att kompetensutveckla individer och organisationer att anta komplexa samhällsutmaningar, samt att skapa kunskap och lärande genom att testa lösningar, som blir till grund för rekommendationer för beslutsfattare.

Färdplanen finns nu att ta del av här och vi hoppas att den kan inspirera till fortsatt dialog och delaktighet. Färdplanen kommer också att löpa som en röd tråd under våra kommande verkstäder.

HÅLLBART HELSINGBORG

Vill du vara med i vårt arbete för ett hållbart Helsingborg? Har du några förslag eller funderingar? Kontakta oss på hej@hallbarthelsingborg.se