FN-rapport: Voluntary local review of helsingborg

I en så kallad Voluntary Local Review beskriver Helsingborgs stad sitt arbete med Agenda 2030 och skickade 2021 in sin första frivilliga rapport till FN. Där beskrivs hur långt staden kommit i sitt arbete med social, ekonomisk såväl som miljömässig hållbarhet. 

Läs mer om hur staden lyfter arbetet med Hållbart Helsingborg och kopplar an till Agenda 2030:s mål 17 om partnerskap (s.69):

Läs rapporten här

HÅLLBART HELSINGBORG

Vill du vara med i vårt arbete för ett hållbart Helsingborg? Har du några förslag eller funderingar? Kontakta oss på hej@hallbarthelsingborg.se