Gemensam behovsanalys

Överbryggande funktion

Relationer

Gemensamt utformar vi behov för att hitta brännpunkter tillsammans med invånare, organisationer, forskare och politiker. Det är när vi kopplar ihop alla våra verkligheter vi kan få en helhetsbild som även får med behoven i mellanrummen.​

Vi kopplar ihop olika initiativ, kunskaper, erfarenheter och bakgrunder i grupper och sektorer. Vi samordnar för struktur och bas. Vi lär av varandra och skapar lärande ihop så att vi kan använda resurser för att tillsammans skapa nytta utifrån olika utmaningar. Vi stöttar aktörer att se till helheten.

Vi som aktörer behöver förstå varandras roller och uppdrag samt bygga relationer. För att skapa tillit måste vi arbeta transparent och öppet mot andra i staden. På så sätt tar vi också tillvara på varandras kunskap och engagemang. Vi fokuserar på att kommunicera, förtydliga och att vara en lärandeplattform som är öppen och trygg i det föränderliga.

Arbetssätt

Gemensam kunskapsproduktion

Vi skapar en struktur och ett arbetssätt för hur vi kan ta tillvara på input, tankar och idéer från bland annat invånare på ett effektivt sätt. Vi fokuserar på delat arbete och skapar en gemensam kunskapsbank av verktyg för att jobba effektivt tillsammans i vårt uppdrag som mellanrumsledare.

Ett behov vi identifierat är att vi måste skapa kunskapsproduktion tillsammans samt samla en bred kompetens, kunskap och erfarenheter – från olika områden.

Gemensam behovsanalys

Gemensamt utformar vi behov för att hitta brännpunkter tillsammans med invånare, organisationer, forskare och politiker. Det är när vi kopplar ihop alla våra verkligheter vi kan få en helhetsbild som även får med behoven i mellanrummen.​

Överbryggande funktion

Vi kopplar ihop olika initiativ, kunskaper och bakgrunder i grupper och sektorer. Vi samordnar för struktur och bas. Vi lär av varandra och skapar lärande ihop så att vi kan använda resurser för att tillsammans skapa nytta utifrån olika utmaningar. Vi stöttar aktörer att se helheten och processen kring detta.

Relationer

Vi som aktörer behöver förstå varandras roller och uppdrag samt bygga relationer. För att skapa tillit måste vi arbeta transparent och öppet mot andra i staden. På så sätt tar vi tillvara på varandras kunskap och engagemang. Vi fokuserar på att kommunicera, förtydliga och att vara en lärandeplattform som är öppen och trygg i det föränderliga.

Arbetssätt

Vi skapar en struktur och ett arbetssätt för hur vi kan ta tillvara på input, tankar och idéer från bland annat invånarna på ett effektivt sätt. Vi fokuserar på delat arbete och skapar en gemensam kunskapsbank av verktyg för att jobba effektivt tillsammans i vårt uppdrag som mellanrumsledare.

Gemensam kunskapsproduktion

Ett behov vi identifierat är att vi måste skapa kunskapsproduktion tillsammans samt samla en bred kompetens, kunskap och erfarenheter – från olika områden.