Hållbart Helsingborg bjuder in till…

…EN UTBILDNINGSSERIE KRING NYA ARBETSSÄTT FÖR ATT MÖTA KOMPLEXA SAMHÄLLSUTMANINGAR

Välkommen att lära och tillsammans utforska nya arbetssätt för att möta de utmaningar vi alla står inför kopplat till komplexitet, samverkan och hållbarhet.

Workshop 1 – Partnerskap, komplexitet och Agenda 2030
Workshopen presenterar hur dagens samhällsutmaningar och Agenda 2030 målen är komplexa, sammankopplade och beroende av varandra och därför kräver långsiktiga lösningar. Utmaningarna kräver att vi ställer om från reaktiv problemlösning, inom flertalet frågor, och istället börjar utforska andra arbetssätt i samarbete, över organisations- och sektorsgränser.

När: 7 mars mellan klockan 13-15 på zoom
Länk till anmälan: https://www.simplesignup.se/event/187356


Workshop 2 – Hur bygger vi samverkansprocesser över sektors- och organisationsgränser som skapar förändring hos oss själva, våra organisationer och i samhället? Del I
Workshopen presenterar en arbetsmetod som kallas ”delat arbete” utvecklad av The Outside (www.findtheoutside.com). Metoden kan ses som en kompass för arbetet med samverkansprocesser som sker över sektors- och organisationsgränser.

När: 14 mars mellan klockan 13-15 på zoom
Länk till anmälan: https://www.simplesignup.se/event/187357


Workshop 3 – Hur bygger vi samverkansprocesser över sektors- och organisationsgränser som skapar förändring hos oss själva, våra organisationer och i samhället? Del II
Vilka pusselbitar behöver vi för att skapa en gemensam inriktning? Workshopen presenterar hur vi kan använda Chaordic Stepping Stones, utvecklat av Chris Corrigan, för att planera samverkan i komplexa frågor.

När: 21 mars mellan klockan 13-15 på zoom
Länk till anmälan: https://www.simplesignup.se/event/187358

———————————————————————————————————————————————————–
Frågor?
Mejla oss på hej@hallbarthelsingborg.se

HÅLLBART HELSINGBORG

Vill du vara med i vårt arbete för ett hållbart Helsingborg? Har du några förslag eller funderingar? Kontakta oss på hej@hallbarthelsingborg.se