Hållbart Helsingborg bjuder in till…

…EN UTBILDNINGSSERIE KRING NYA ARBETSSÄTT FÖR ATT MÖTA KOMPLEXA SAMHÄLLSUTMANINGAR

Välkommen att lära och tillsammans utforska nya arbetssätt för att möta de utmaningar vi alla står inför kopplat till komplexitet, samverkan och hållbarhet.

Workshop 1 – Partnerskap, komplexitet och Agenda 2030

Workshopen presenterar hur dagens samhällsutmaningar och Agenda 2030 målen är komplexa, sammankopplade och beroende av varandra och därför kräver långsiktiga lösningar. Utmaningarna kräver att vi ställer om från reaktiv problemlösning, inom flertalet frågor, och istället börjar utforska andra arbetssätt i samarbete, över organisations och sektorsgränser.

När: 6 september mellan klockan 10-12 på zoom

Anmäl dig här. 

Workshop 2 – Hur bygger vi samverkansprocesser över sektors- och organisationsgränser som skapar förändring hos oss själva, våra organisationer och i samhället? Del I

Workshopen presenterar en arbetsmetod som kallas ”delat arbete” utvecklad av The Outside (www.findtheoutside.com). Metoden kan ses som kompass för arbetet med samverkansprocesser sker över sektors- och organisationsgränser.

När: 13 september mellan klockan 10-12 på zoom

Anmäl dig här. 

Workshop 3 – Hur bygger vi samverkansprocesser över sektors- och organisationsgränser som skapar förändring hos oss själva, våra organisationer och i samhället? Del II

Vilka pusselbitar behöver vi för att skapa en gemensam inriktning? Workshopen presenterar hur vi kan använda Chaordic Stepping Stones, utvecklat av Chris Corrigan, för att planera samverkan i komplexa frågor.

När: 20 september mellan klockan 10-12 på zoom

Anmäl dig här.


Frågor?

Mejla oss på hej@hallbarthelsingborg.se

HÅLLBART HELSINGBORG

Vill du vara med i vårt arbete för ett hållbart Helsingborg? Har du några förslag eller funderingar? Kontakta oss på hej@hallbarthelsingborg.se