Hållbart Helsingborg @sociala medier

Vi har tagit steget ut i den sociala mediesfären och finns nu på både LinkedIn och Facebook!

Vi utvidgar nätverket för att fortsätta verka i mellanrummen även på sociala medier. Vi för de långa samtalen även online för att tillsammans öka förståelsen av vår gemensamma verklighet och för att tillsammans ta oss an de komplexa samhällsutmaningarna.  

Bli en del av vårt nätverk på LinkedIn och vår gemenskap på Facebook
Varför LinkedIn och Facebook? Med det professionella fokus som finns på LinkedIn är det den ultimata plattformen för oss. Vi kan interagera med relevanta aktörer och utöka vårt nätverk genom delaktighet och inkludering så att vi tillsammans gör Helsingborg till en stad för alla. 
Facebook är fortfarande den största sociala plattformen i Sverige och därför känns vår närvaro där som en självklarhet. Vi kan nå ut och interagera med fler och på så sätt bygga ett större nätverk av samskapare även där

HÅLLBART HELSINGBORG

Vill du vara med i vårt arbete för ett hållbart Helsingborg? Har du några förslag eller funderingar? Kontakta oss på hej@hallbarthelsingborg.se