Hållbart Helsingborgs program under H22

Välkommen att delta på våra olika programpunkter under H22!

HÅLLBART HELSINGBORG

Vill du vara med i vårt arbete för ett hållbart Helsingborg? Har du några förslag eller funderingar? Kontakta oss på hej@hallbarthelsingborg.se