Medskapa en fortsättning av varm data

Varm data behövs i en allt kallare värld

Statistik är en ovärderlig källa till information och kunskap. I Hållbart Helsingborgs arbete har vi upptäckt att vi behöver komplettera den informationen med ögonblicksbilder och berättelser från invånare och aktörer för att hjälpa oss navigera arbetet i mellanrummen. Begreppet vi använder för detta är varm data.

Redan nu finns det massor av berättelser samlade!
Vi vill bjuda in till en fortsättning för att tillsammans medskapa en plan kring ett arbetssätt inom Hållbart Helsingborg för att systematiskt samla varm data, för att bättre förstå hur aktiviteter och verksamheter uppfattas och vilka resultat de skapar hos invånare i Helsingborg.

Kolla gärna dessa två filmer inför!

https://www.youtube.com/watch?v=f8tTax7ad9g&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=cRjv4wzuBWQ

Datum: fredagen den 21 januari

Tid: kl. 10-12, Zoom

Anmälan: https://www.simplesignup.se/event/187155

För frågor maila oss på:
joel@hallbarthelsingborg.se eller terese@hallbarthelsingborg.se

HÅLLBART HELSINGBORG

Vill du vara med i vårt arbete för ett hållbart Helsingborg? Har du några förslag eller funderingar? Kontakta oss på hej@hallbarthelsingborg.se