Såhär vill vi jobba med varandra

Skapa och stärka relationer

Strategiskt

Aktionsbaserat arbete

Vi jobbar för att bygga relationer som håller över tid och gynnar det långsiktiga perspektivet som vårt samarbete har. 

 

Vi är strategiska i vårt arbete för att öka nyttan för invånare i vår stad. Vi verkar för att positionera oss som en viktig samarbetspartner för aktörer som vill arbeta för en hållbar utveckling.

Vi vet att förändring endast sker genom att göra. Vi lär oss och skapar nya innovationer som är till nytta för invånare i Helsingborg genom görandet.

Bygga kapacitet

Vänd er till varandra

Ärlighet och intention

Vi vet att lärande är en central del av förändringsprocesser och fokuserar på att bygga kapacitet hos var och en som är i kontakt med vår plattform.

När arbetet blir svårt eller konflikter uppstår vänder vi oss till varandra för att lösa utmaningen och arbeta vidare för det gemensamma bästa.

Vi är ärliga mot varandra och litar på varandras intention att göra vårt bästa för varandra.                                                                

Kollaborativt ledarskap och samägarskap

Engagemang

Vi leder tillsammans och tar gemensamt ansvar för att utveckla vårt delade arbete.

Att leda och utveckla tillsammans tar tid och det krävs engagemang från var och en av oss för att nå de mål som vi tillsammans satt upp.

Skapa och stärka relationer

Vi jobbar för att bygga relationer som håller över tid och gynnar det långsiktiga perspektivet som vårt samarbete har. 

 

Strategiskt

Vi är strategiska i vårt arbete för att öka nyttan för invånare i vår stad. Vi verkar för att positionera oss som en viktig samarbetspartner för aktörer som vill arbeta för en hållbar utveckling.

Aktionsbaserat arbete

Vi vet att förändring endast sker genom att göra. Vi lär oss och skapar nya innovationer som är till nytta för invånare i Helsingborg genom görandet.

Bygga kapacitet

Vi vet att lärande är en central del av förändringsprocesser och fokuserar på att bygga kapacitet hos var och en som är i kontakt med vår plattform.

Vänd er till varandra

När arbetet blir svårt eller konflikter uppstår vänder vi oss till varandra för att lösa utmaningen och arbeta vidare för det gemensamma bästa.

Ärlighet och intention

Vi är ärliga mot varandra och litar på varandras intention att göra vårt bästa för varandra.                                                                

Kollaborativt ledarskap och samägarskap

Vi leder tillsammans och tar gemensamt ansvar för att utveckla vårt delade arbete.

Engagemang

Att leda och utveckla tillsammans tar tid och det krävs engagemang från var och en av oss för att nå de mål som vi tillsammans satt upp.