KÄRNTEAMET

Här är vi som ingår i kärnteamet för Hållbart Helsingborg. Vi ses var tredje vecka för att ta fram en färdplan för de kommande åren samtidigt som vi försöker möjliggöra och planera.

Helsingborgshem

Dragana Curovic

SENSUS STUDIEFÖRBUND

Jenny Nyström

SENSUS STUDIEFÖRBUND

joel Veborg

Jag arbetar som bosocial utvecklare på Helsingborgshem. I min roll som bosocial utvecklare förväntas jag, tillsammans med våra hyresgäster såväl som övriga aktörer i samhället, skapa förutsättningar för social hållbarhet i våra stadsdelar. Mina huvudverktyg i detta arbete är dialog, inkludering, samverkan och samskapande.  Jag drivs av att bidra till att människor och samhället utvecklas och älskar att hitta nya vägar i detta arbete.

Jag arbetar på Sensus studieförbund med fokus på hållbarhetsfrågor. I Hållbart Helsingborg jobbar jag framförallt med planering och strategi, men även hur vi kan följa upp och koppla vårt arbete till forskning. Våra nuvarande system är inte riggade för att lösa dagens komplexa samhällsutmaningar och jag är helt övertygad om att vi tillsammans kan hitta nya, bättre arbetssätt för detta!

Jag jobbar på Sensus studieförbund med inriktning på hållbarhetsfrågor. I Hållbart Helsingborg jobbar jag främst med processledning av olika prototyper och samordningsgrupper. Vill du veta mer om arbetssätten och de modeller vi använder – för det kan du höra av dig till mig.

helsingborgs stad

Malin Grahn Marksell

HELSINGBORGS STAD

Mia Norberg Nguyen

HELSINGBORGS STAD

Pernilla Alm-Ramberg

Jag är Strategisk Utvecklare för Stadsdelsutveckling, hemvist Arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgs stad. Jag sitter med i kärnteamet. Är glad att vi har det här sammanhanget, det inspirerar och möjliggör! Ska vi framåt i hela Helsingborg, få med alla stadsdelar, så behöver vi göra den här resan tillsammans!

Jag arbetar som samhällsstrateg kring social hållbarhet på stadsledningsförvaltningen. Jag arbetar med att samordna och utveckla frågor som rör folkhälsa, lika möjligheter och arbete mot segregation. Jag tror stenhårt på att arbeta medskapande över sektorsgränser är sättet vi kan  ta oss an komplexa samhällsfrågor. I Hållbart Helsingborg ingår jag i kärnteamet och i samordningsgrupp för #segregation.

Jag arbetar som volontär- och föreningssamordnare inom Helsingborgs stad. Här möter jag och mina kollegor många helsingborgare som vill engagera sig i stadens verksamheter eller i föreningar. Själv har jag varit föreningsaktiv nästan hela livet och är glad att kunna ta med mig de viktiga och inte minst roliga erfarenheterna i mitt arbete.

Sensus STUDIEFÖRBUND

PRIYANKA MELLERGÅRD JOHN

RÄDDA BARNEN

terése bergsten

Jag arbetar som enhetschef för Hållbarhet i Sensus studieförbund region Skåne Blekinge. I Hållbart Helsingborg är jag främst med i kärnteamet och jobbar dels med processledning och med frågor om finansiering och kopplingen till forskning.

 

Jag har lång bakgrund från Rädda Barnen och inom kommunikation. Jag är den du nog möter på mejlen då jag försöker vara en levande sambandscentral samtidigt som jag arbetar strategiskt och med vår kommunikation.                                    

   

KÄRNTEAMET

Här är vi som ingår i kärnteamet för Hållbart Helsingborg. Vi ses var tredje vecka för att ta fram en färdplan för de kommande åren samtidigt som vi försöker möjliggöra och planera.

Helsingborgshem

Dragana Curovic

Jag arbetar som bosocial utvecklare på Helsingborgshem. I min roll som bosocial utvecklare förväntas jag, tillsammans med våra hyresgäster såväl som övriga aktörer i samhället, skapa förutsättningar för social hållbarhet i våra stadsdelar. Mina huvudverktyg i detta arbete är dialog, inkludering, samverkan och samskapande.  Jag drivs av att bidra till att människor och samhället utvecklas och älskar att hitta nya vägar i detta arbete.

SENSUS STUDIEFÖRBUND

Jenny Nyström

Jag arbetar på Sensus studieförbund med fokus på hållbarhetsfrågor. I Hållbart Helsingborg jobbar jag framförallt med planering och strategi, men även hur vi kan följa upp och koppla vårt arbete till forskning. Våra nuvarande system är inte riggade för att lösa dagens komplexa samhällsutmaningar och jag är helt övertygad om att vi tillsammans kan hitta nya, bättre arbetssätt för detta!

SENSUS STUDIEFÖRBUND

joel Veborg

Jag jobbar på Sensus studieförbund med inriktning på hållbarhetsfrågor. I Hållbart Helsingborg jobbar jag främst med processledning av olika prototyper och samordningsgrupper. Vill du veta mer om arbetssätten och de modeller vi använder – för det kan du höra av dig till mig.

helsingborgs stad

Malin Grahn Marksell

Jag är Strategisk Utvecklare för Stadsdelsutveckling, hemvist Arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgs stad. Jag sitter med i kärnteamet. Är glad att vi har det här sammanhanget, det inspirerar och möjliggör! Ska vi framåt i hela Helsingborg, få med alla stadsdelar, så behöver vi göra den här resan tillsammans!

HELSINGBORGS STAD

Mia Norberg Nguyen

Jag arbetar som samhällsstrateg kring social hållbarhet på stadsledningsförvaltningen. Jag arbetar med att samordna och utveckla frågor som rör folkhälsa, lika möjligheter och arbete mot segregation. Jag tror stenhårt på att arbeta medskapande över sektorsgränser är sättet vi kan  ta oss an komplexa samhällsfrågor. I Hållbart Helsingborg ingår jag i kärnteamet och i samordningsgrupp för #segregation.

HELSINGBORGS STAD

Pernilla Alm-Ramberg

Jag arbetar som volontär- och föreningssamordnare inom Helsingborgs stad. Här möter jag och mina kollegor många helsingborgare som vill engagera sig i stadens verksamheter eller i föreningar. Själv har jag varit föreningsaktiv nästan hela livet och är glad att kunna ta med mig de viktiga och inte minst roliga erfarenheterna i mitt arbete.

Sensus STUDIEFÖRBUND

PRIYANKA MELLERGÅRD JOHN

Jag arbetar som enhetschef för Hållbarhet i Sensus studieförbund region Skåne Blekinge. I Hållbart Helsingborg är jag främst med i kärnteamet och jobbar dels med processledning och med frågor om finansiering och kopplingen till forskning.

 

RÄDDA BARNEN

terése bergsten

Jag har lång bakgrund från Rädda Barnen och inom kommunikation. Jag är den du nog möter på mejlen då jag försöker vara en levande sambandscentral samtidigt som jag arbetar strategiskt och med vår kommunikation.