Lärtillfälle: Minnen och berättelser som verktyg

På vilket sätt kan minnen och berättelser bidra till att utveckla platser? Och hur kan det som har betytt något för människor bli till värdefulla byggstenar i arbetet framöver?

I forskningsprojektet ”Bygga och utveckla plats genom mänskliga minnen”, har forskare från Lunds universitet i samverkan med praktiker från Helsingborg och Järfälla utvecklat en ny metod för hur minnen och berättelser kan användas för att förstå platsers identitet och hur den kan användas i stadsutveckling. 

Det handlar på många sätt om att fånga in de mjuka värdena och sätta dessa i centrum. Genom att bygga nytt underifrån med hjälp av det som varit betydelsefullt för människor genom åren knyts dåtid samman med nutid och framtid. Metoden kan också bidra till att skapa mer unika platser. 

Metodlådan kommer att presenteras under Our Future City, som en del av H22 City Expo. Läs gärna mer här: https://www.lu.se/artikel/betydelsefulla-minnen-inspirerar-stadsplanering 

Välkommen till ett lärtillfälle med Elisabeth Högdahl, fil dr i etnologi och forskare vid Institutionen för service management och tjänstevetenskaper på Campus Helsingborg, där vi lyssnar in och öppnar upp för ett längre samtal mellan forskare och praktiker.

När? 4 mars mellan klockan 08.30 och 10.00

Var? Zoom

Anmälan: https://www.simplesignup.se/event/187343

Frågor? Mejla gärna jenny@hallbarthelsingborg.se

HÅLLBART HELSINGBORG

Vill du vara med i vårt arbete för ett hållbart Helsingborg? Har du några förslag eller funderingar? Kontakta oss på hej@hallbarthelsingborg.se