Lärtillfälle: Om IDG – ett verktyg för att nå Agenda 2023

Inner Development Goals, IDG, är ett initiativ som handlar om vilka inre färdigheter och förmågor vi behöver för att bättre kunna hantera de komplexa hållbarhetsutmaningar vi står inför – de som beskrivs i FN:s Sustainable Development Goals, SDG. 

Välkommen till ett lärtillfälle med Maria Sjöström (verksamhetsutvecklare), Boukje Fokkema (verksamhetsutvecklare) och Urika Randver (enhetschef) från Sensus studieförbund Skåne-Blekinge, som har kommit att intressera sig för ramverket IDG och hur folkbildningen kan bidra till den inre omställning som krävs för att vi ska uppnå hållbarhetsmålen.

Tid: 31 mars kl. 08.30-10
Plats: digitalt (zoom)

Läs gärna mer om IDG här.

Varmt välkommen med din anmälan!

HÅLLBART HELSINGBORG

Vill du vara med i vårt arbete för ett hållbart Helsingborg? Har du några förslag eller funderingar? Kontakta oss på hej@hallbarthelsingborg.se