Ordlista

Vi vet att vi använder oss av mängder av uttryck och begrepp. Smörgåsbord, iterativt, samskapa och komplexa samhällsutmaningar är bara några av alla. För oss är det jätteviktigt att alla har samma förståelse och kunskap för orden vi använder så att ingen ska behöva sitta och hålla med om något som de egentligen inte vet vad det är. Vi har därför samlat en ordlista på de vanligaste begreppen vi använder.

Agenda 2030 – Universell agenda som består av de Globala målen för hållbar utveckling. 17 mål med 169 delmål som integrerar de tre dimensionerna av hållbarhet; social, ekonomisk och miljömässig.

Hållbar utveckling – Ofta uppdelat i social, ekonomisk och miljömässig, vilka i samspel leder till hållbar utveckling. Målet är att människor som lever nu och i framtiden ska kunna få sina behov och mänskliga rättigheter tillgodosedda utan att äventyra planetens ekosystem.

Iterativt – Att arbeta iterativt innebär att upprepa. Används i sammanhang där man upprepar en process eller funktion med ändamålet att förbättra processen eller funktionen.

Komplexa samhällsutmaningar – Politiskt identifierade problemområden som är akuta att ta sig an och som ingen enskild aktör eller sektor ensam kan hantera. 

Plattform – Strukturerad enhet för samarbete mellan flera aktörer inom strategiskt viktigt område.

Prototyp – Testmodell som används vid utveckling av exempelvis ny produkt eller process.

Samskapa – Användare och andra intressenter engageras i processen att ta fram nya aktiviteter, tjänster eller metoder och involveras från idé till genomförande. Process som ofta leds och styrs av en särskild aktör.

Segregation – Uppstår när människor lever och verkar separerade från varandra. Kan handla om en uppdelning utifrån socioekonomisk status, etnicitet, ålder eller kön, och leder ofta till en koncentration av människor med liknande bakgrund på samma plats.

Smörgåsbord – Buffé av olika valmöjligheter – används inom Hållbart Helsingborg som ett samlingsnamn för de olika lärtillfällen, workshops och föreläsningar som erbjuds.

HÅLLBART HELSINGBORG

Vill du vara med i vårt arbete för ett hållbart Helsingborg? Har du några förslag eller funderingar? Kontakta oss på hej@hallbarthelsingborg.se