Program för gränsgångare – förändringsledning i mellanrummet

Vårt program är en processledarutbildning med fokus på att utveckla färdigheter gällande medskapade, samarbete och att leda samverkansprocesser i komplexitet. Läs mer om programmet här.

HÅLLBART HELSINGBORG

Vill du vara med i vårt arbete för ett hållbart Helsingborg? Har du några förslag eller funderingar? Kontakta oss på hej@hallbarthelsingborg.se