Rapporter och lärdomar från delmosprojektet

Som avslutning på projektet som finansierats av Delegationen mot segregation år 2021-2023 har fyra dokument sammanställts. Gällande det ena delprojektet för samverkansplattformen Hållbart Helsingborg finns tre rapporter: 1) Skrift: en sammanfattning av utvecklingsresan innehållandes beskrivning av organisation, arbetssätt, kultur, aktiviteter och insikter, 2) Playbook: en metodbok med konkreta tips för dig som vill utveckla din samverkan eller starta en samverkansplattform, 3) Program för gränsgångare – förändringsledning i mellanrummet: en processledarutbildning med fokus på att utveckla färdigheter gällande medskapade, samarbete och att leda samverkansprocesser i komplexitet.

Det andra delprojektet är Mötesplats 107an och här finns en sammanställning gällande hur mötesplatsen växte fram, genomförda aktiviteter och lärdomar.

– Projektet i sin nuvarande form avslutas 30 april 2023. Därför är vår förhoppning att samverkansplattformen och mötesplatsen har gjort avtryck i Helsingborg genom att den kunskap och relationer som växt fram kan fortsätta utvecklas och bidra till uppfyllande av de 17 globala målen, säger Therese Olofsson som arbetat med båda delprojekten

HÅLLBART HELSINGBORG

Vill du vara med i vårt arbete för ett hållbart Helsingborg? Har du några förslag eller funderingar? Kontakta oss på hej@hallbarthelsingborg.se