Så här ser framtidens verkstäder ut – häng med från början!

Nu har vi setts i våra verkstäder under mer än två år för att tillsammans kunna ta oss an komplexa samhällsutmaningar. I takt med att arbetet utvecklats har vi i nätverket funderat kring vad som behövs framöver. Vi ändrar därför formatet något och genrepar den 5 maj för att gå live LIVE den 30 maj.

Hur kan du vara med på en verkstad?
På en verkstad finns många möjligheter till att:

  • Lära sig mer –  från nya arbetssätt till kunskapsstöd och den senaste forskningen för oss som arbetar med komplexa samhällsutmaningar
  • Träffa nya människor och nätverka med föreningar, förvaltningar och företag
  • Få feedback, kopplingar och stöd kring dina utmaningar och projekt. Antingen i en 5+10 eller efterföljande processtöd
  • Mingla och ha trevligt!

5+5 blir 5+10
Den som är bekant med formatet på våra verkstäder vet att vi tidigare gjort så kallade 5+5or där man kunnat beskriva sitt problem, sin utmaning eller sin idé i 5 minuter och sedan fått feedback i 5 minuter. Detta ändras nu till 5+10 för att ge mer utrymme för samtal, diskussioner och tips. Vill du köra? Hör av dig till jenny@hallbarthelsingborg.se

Utökat processtöd under andra timmen
Den första timmen ägnas åt utmaningar och idéer som presenteras under 5 minuter och diskuteras nu i efterföljande 10 minuter. Under den andra timmen kommer det att finnas mer utrymme för processtöd utifrån de 5+10 som presenterat i första timmen. Du och din utmaning får alltså konkret processtöd för att ta arbetet vidare.

Vad är en verkstad egentligen?
Verkstad Hållbart Helsingborg är vår plats att bygga relationer, hjälpas åt och lära av vårt gemensamma arbete. Här möts vi en gång i månaden för att se helheten av vårt arbete och ge process- och kunskapsstöd till olika initiativ och till varandra. Det är här vi utvecklar vårt samskapande och det ekosystem av insatser vi ser behövs för att möta komplexiteten i hållbarhetsarbetet. Det finns plats att ta med sin utmaning och få hjälp med kontakter och tips på hur lösningar kan utvecklas. Det finns också plats för att lära nytt och dela insikter med varandra. Vi kommer att jobba i smågrupper med processtöd för att sedan tillsammans se helheten av vårt arbete för att Helsingborg ska bli sitt bästa jag. Kort och gott, det kommer bli viktigt och kul. 

 Var med från början helt enkelt!

HÅLLBART HELSINGBORG

Vill du vara med i vårt arbete för ett hållbart Helsingborg? Har du några förslag eller funderingar? Kontakta oss på hej@hallbarthelsingborg.se