Samlade lärdomar och reflektioner

Individer, grupper och organisationer har på olika sätt möts inom den tvärsektoriella samverkansplattformen Hållbart Helsingborg de senaste åren för att utforska, testa och lära tillsammans.

Vårt fokus har varit att kapacitetsutveckla oss kring nya arbetssätt för att utforska lösningar på komplexa samhällsutmaningar. Vi har framförallt arbetat med vilken typ av kultur, organisering och verksamhet som krävs för detta och vill gärna dela med oss av en rad lärdomar och reflektioner som vi samlat på oss såhär långt.

Håll utkik för en samlad skrift senare i vår!

HÅLLBART HELSINGBORG

Vill du vara med i vårt arbete för ett hållbart Helsingborg? Har du några förslag eller funderingar? Kontakta oss på hej@hallbarthelsingborg.se