KÄRNTEAMET

Här är vi som ingår i kärnteamet för Hållbart Helsingborg. Vi ses var tredje vecka för att ta fram en färdplan för de kommande åren samtidigt som vi försöker koordinera och möjliggöra.

Har du frågor om vårt arbete? Vill du vara med eller veta mer? Eller kanske något helt annat. 

Hör av dig till oss!

Helsingborgshem

Dragana Curovic

Jennifer
Hbg Works

Jennifer Tong

SENSUS STUDIEFÖRBUND

Jenny Nyström

Jag arbetar som bosocial utvecklare på Helsingborgshem. I min roll som bosocial utvecklare förväntas jag, tillsammans med våra hyresgäster såväl som övriga aktörer i samhället, skapa förutsättningar för social hållbarhet i våra stadsdelar. Mina huvudverktyg i detta arbete är dialog, inkludering, samverkan och samskapande.  Jag drivs av att bidra till att människor och samhället utvecklas och älskar att hitta nya vägar i detta arbete.

Jag är en engagerad Helsingborgare och jobbar hos kommunens design- & innovationsteam. Jag är med i kärnteamet för att utveckla möjligheter för ny samverkan och nya lösningar. Jag vill testa hur olika människor med olika perspektiv skulle kunna tackla komplexa utmaningar, och göra det roligt och givande samtidigt!

Jag arbetar på Sensus studieförbund med fokus på hållbarhetsfrågor. I Hållbart Helsingborg jobbar jag framförallt med planering och strategi, men även hur vi kan följa upp och koppla vårt arbete till forskning. Våra nuvarande system är inte riggade för att lösa dagens komplexa samhällsutmaningar och jag är helt övertygad om att vi tillsammans kan hitta nya, bättre arbetssätt för detta!

Sensus Studieförbund

JOEL VEBORG

HELSINGBORGS STAD

MALIN GRAHN MARKSELL

HELSINGBORGS STAD

MIA NORBERG NGUYEN

Jag jobbar på Sensus studieförbund med inriktning på hållbarhetsfrågor. I Hållbart Helsingborg jobbar jag främst med processledning av olika prototyper och samordningsgrupper. Vill du veta mer om arbetssätten och de modeller vi använder – för det kan du höra av dig till mig.

Jag är strategisk utvecklare för Stadsdelsutveckling, hemvist Arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgs stad. Jag sitter med i kärnteamet. Är glad att vi har det här sammanhanget, det inspirerar och möjliggör! Ska vi framåt i hela Helsingborg, få med alla stadsdelar, så behöver vi göra den här resan tillsammans!

Jag arbetar som samhällsstrateg kring social hållbarhet på stadsledningsförvaltningen. Jag arbetar med att samordna och utveckla frågor som rör folkhälsa, lika möjligheter och arbete mot segregation. Jag tror stenhårt på att arbeta medskapande över sektorsgränser, och att det är sättet vi kan ta oss an komplexa samhällsfrågor. I Hållbart Helsingborg ingår jag i kärnteamet och i samordningsgrupp för #segregation.

Forskning och utveckling (FOU)

Sanna Melling

LU Innovation, Lunds universitet

Sophie Hydén Picasso

Sensus studieförbund

Terése Bergsten

Jag arbetar för Helsingborg stad som forsknings- och utvecklingsledare med ambitionen att överbrygga akademi och praktik. Jag är inriktad på att genom tvärsektoriellt samarbete och en whole systems approach’ ökar vi våra invånares livskvalitet och utvecklar ett samhälle där alla kan ta del och alla har en plats. Jag brinner för barn, ungdoms och familjefrågor samt social hållbarhet, jämställdhet och mångfald. Jag trivs med och tror på att arbeta både nära verksamheten och ledningen.

Jag är innovationsutvecklare på LU Innovation med bakgrund som forskare inom migration och etnicitet. I mitt arbete på Lunds universitet ger jag stöd åt forskare inom samhällsvetenskap och humaniora att utveckla sin forskning vidare till nyttiggörande och innovation. Jag ingår i kärnteamet där jag fungerar som en kanal och facilitator för den kunskap och innovationskraft som finns på Lunds universitet.

Jag har lång föreningsbakgrund främst från Rädda Barnen men också Helsingborgs IF. Jag arbetar övergripande strategiskt främst med fokus på nätverkande och vår kommunikation.

Sensus Studieförbund

Therese olofsson

Inva-sam

Thim Hansen

Som verksamhetsutvecklare på Inva-Sam arbetar jag tillsammans med våra 40 medlemsföreningar och alla andra i staden för ett mer hållbart Helsingborg. Vi jobbar med arbetsmarknadsinsatser, språkfrämjandeinsatser, värdegrundsarbete såväl som trygghetsarbete. Är en del av kärnteamet här och Mötesplats 107an på Söder tillsammans med Helsam och Röda Korset Helsingborgskretsen.

KÄRNTEAMET

Här är vi som ingår i kärnteamet för Hållbart Helsingborg. Vi ses var tredje vecka för att ta fram en färdplan för de kommande åren samtidigt som vi försöker möjliggöra och planera.

Helsingborgshem

Dragana Curovic

Jag arbetar som bosocial utvecklare på Helsingborgshem. I min roll som bosocial utvecklare förväntas jag, tillsammans med våra hyresgäster såväl som övriga aktörer i samhället, skapa förutsättningar för social hållbarhet i våra stadsdelar. Mina huvudverktyg i detta arbete är dialog, inkludering, samverkan och samskapande.  Jag drivs av att bidra till att människor och samhället utvecklas och älskar att hitta nya vägar i detta arbete.

Helsingborgs stad

Jennifer Tong

Jag är en engagerad Helsingborgare och jobbar hos kommunens Design & innovation team. Jag är med i kärnteamet för att utveckla möjligheter för ny samverkan och nya lösningar. Jag vill testa med andra hur olika människor med olika perspektiv skulle kunna tackla komplexa utmaningar, och göra det roligt och givande samtidigt!

SENSUS STUDIEFÖRBUND

Jenny Nyström

Jag arbetar på Sensus studieförbund med fokus på hållbarhetsfrågor. I Hållbart Helsingborg jobbar jag framförallt med planering och strategi, men även hur vi kan följa upp och koppla vårt arbete till forskning. Våra nuvarande system är inte riggade för att lösa dagens komplexa samhällsutmaningar och jag är helt övertygad om att vi tillsammans kan hitta nya, bättre arbetssätt för detta!

SENSUS STUDIEFÖRBUND

joel Veborg

Jag jobbar på Sensus studieförbund med inriktning på hållbarhetsfrågor. I Hållbart Helsingborg jobbar jag främst med processledning av olika prototyper och samordningsgrupper. Vill du veta mer om arbetssätten och de modeller vi använder – för det kan du höra av dig till mig.

helsingborgs stad

Malin Grahn Marksell

Jag är Strategisk Utvecklare för Stadsdelsutveckling, hemvist Arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgs stad. Jag sitter med i kärnteamet. Är glad att vi har det här sammanhanget, det inspirerar och möjliggör! Ska vi framåt i hela Helsingborg, få med alla stadsdelar, så behöver vi göra den här resan tillsammans!

HELSINGBORGS STAD

Mia Norberg Nguyen

Jag arbetar som samhällsstrateg kring social hållbarhet på stadsledningsförvaltningen. Jag arbetar med att samordna och utveckla frågor som rör folkhälsa, lika möjligheter och arbete mot segregation. Jag tror stenhårt på att arbeta medskapande över sektorsgränser är sättet vi kan  ta oss an komplexa samhällsfrågor. I Hållbart Helsingborg ingår jag i kärnteamet och i samordningsgrupp för #segregation.

Sensus STUDIEFÖRBUND

PRIYANKA MELLERGÅRD JOHN

Jag arbetar som enhetschef för Hållbarhet i Sensus studieförbund region Skåne Blekinge. I Hållbart Helsingborg är jag främst med i kärnteamet och jobbar dels med processledning och med frågor om finansiering och kopplingen till forskning.

 

HELSINGBORGS STAD

Sanna melling

Jag arbetar för Helsingborg stad som forsknings – och utvecklingsledare med ambitionen att överbrygga akademi och praktik.  Jag är inriktad på att genom tvärsektoriellt samarbete och en ’whole systems approach’ ökar vi våra invånares livskvalitet och utvecklar ett samhälle där alla kan ta del och alla har en plats. Jag brinner för barn, ungdoms och familjefrågor samt social hållbarhet, jämställdhet och mångfald. Jag trivs med och tror på att arbetar både nära verksamheten och ledningen.

Lu innovation, lunds universitet

Sophie hydén picasso

Jag är innovationsutvecklare på LU Innovation med bakgrund som forskare inom migration och etnicitet. I mitt arbete på Lunds universitet ger jag stöd åt forskare inom samhällsvetenskap och humaniora att utveckla sin forskning vidare till nyttiggörande och innovation. Jag ingår i kärnteamet där jag fungerar som en kanal och facilitator för den kunskap och innovationskraft som finns på Lunds universitet.

 

RÄDDA BARNEN

terése bergsten

Jag har lång bakgrund från Rädda Barnen och inom kommunikation. Jag är den du nog möter på mejlen då jag försöker vara en levande sambandscentral samtidigt som jag arbetar strategiskt och med vår kommunikation.                                    

   

Sensus studieförbund

Therese olofsson

Inva-sam

Thim Hansen

Som verksamhetsutvecklare på Inva-Sam, arbetar jag tillsammans med våra 40 medlemsföreningar och alla andra i staden för ett mer hållbart Helsingborg. Vi jobbar med arbetsmarknadsinsatser, språkfrämjandeinsatser, värdegrundsarbete såväl som trygghetsarbete. Är en del av kärnteamet här och Mötesplats 107an på Söder tillsammans med Helsam och Röda Korset Helsingborgskretsen.