KÄRNTEAMET

Här är vi som ingår i kärnteamet för Hållbart Helsingborg. Vi ses var tredje vecka för att ta fram en färdplan för de kommande åren samtidigt som vi försöker koordinera och möjliggöra.

Har du frågor om vårt arbete? Vill du vara med eller veta mer? Eller kanske något helt annat. 

Hör av dig till oss!

Helsingborgshem

Dragana Curovic

Jennifer
Hbg Works

Jennifer Tong

Sustainable

JOEL VEBORG

Jag arbetar som bosocial utvecklare på Helsingborgshem. I min roll som bosocial utvecklare förväntas jag, tillsammans med våra hyresgäster såväl som övriga aktörer i samhället, skapa förutsättningar för social hållbarhet i våra stadsdelar. Mina huvudverktyg i detta arbete är dialog, inkludering, samverkan och samskapande.  Jag drivs av att bidra till att människor och samhället utvecklas och älskar att hitta nya vägar i detta arbete.

Jag är en engagerad Helsingborgare och jobbar hos kommunens design- & innovationsteam. Jag är med i kärnteamet för att utveckla möjligheter för ny samverkan och nya lösningar. Jag vill testa hur olika människor med olika perspektiv skulle kunna tackla komplexa utmaningar, och göra det roligt och givande samtidigt!

Har jobbat mycket i Hållbart Helsingborg med processdesign, kapacitetsbyggande och metodstöd. Vill du veta mer om vilka verktyg och metoder vi använder för att designa vårt arbete så hör gärna av dig till mig.

HELSINGBORGS STAD

MALIN GRAHN MARKSELL

HELSINGBORGS STAD

MIA NORBERG NGUYEN

Forskning och utveckling (FOU)

Sanna Melling

Jag är strategisk utvecklare för Stadsdelsutveckling, hemvist Arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgs stad. Jag sitter med i kärnteamet. Är glad att vi har det här sammanhanget, det inspirerar och möjliggör! Ska vi framåt i hela Helsingborg, få med alla stadsdelar, så behöver vi göra den här resan tillsammans!

Jag arbetar som samhällsstrateg kring social hållbarhet på stadsledningsförvaltningen. Jag arbetar med att samordna och utveckla frågor som rör folkhälsa, lika möjligheter och arbete mot segregation. Jag tror stenhårt på att arbeta medskapande över sektorsgränser, och att det är sättet vi kan ta oss an komplexa samhällsfrågor. I Hållbart Helsingborg ingår jag i kärnteamet och i samordningsgrupp för #segregation.

Jag arbetar för Helsingborg stad som forsknings- och utvecklingsledare med ambitionen att överbrygga akademi och praktik. Jag är inriktad på att genom tvärsektoriellt samarbete och en whole systems approach’ ökar vi våra invånares livskvalitet och utvecklar ett samhälle där alla kan ta del och alla har en plats. Jag brinner för barn, ungdoms och familjefrågor samt social hållbarhet, jämställdhet och mångfald. Jag trivs med och tror på att arbeta både nära verksamheten och ledningen.

LU Innovation, Lunds universitet

Sophie Hydén Picasso

Sustainable

Terése Bergsten

Inva-sam

Thim Hansen

Jag är innovationsutvecklare på LU Innovation med bakgrund som forskare inom migration och etnicitet. I mitt arbete på Lunds universitet ger jag stöd åt forskare inom samhällsvetenskap och humaniora att utveckla sin forskning vidare till nyttiggörande och innovation. Jag ingår i kärnteamet där jag fungerar som en kanal och facilitator för den kunskap och innovationskraft som finns på Lunds universitet.

Jag har lång föreningsbakgrund främst från Rädda Barnen men också Helsingborgs IF. Jag arbetar övergripande strategiskt främst med fokus på nätverkande och vår kommunikation.

Som verksamhetsutvecklare på Inva-Sam arbetar jag tillsammans med våra 40 medlemsföreningar och alla andra i staden för ett mer hållbart Helsingborg. Vi jobbar med arbetsmarknadsinsatser, språkfrämjandeinsatser, värdegrundsarbete såväl som trygghetsarbete. Är en del av kärnteamet här och Mötesplats 107an på Söder tillsammans med Helsam och Röda Korset Helsingborgskretsen.

KÄRNTEAMET

Här är vi som ingår i kärnteamet för Hållbart Helsingborg. Vi ses var tredje vecka för att ta fram en färdplan för de kommande åren samtidigt som vi försöker möjliggöra och planera.

Helsingborgshem

Dragana Curovic

Jag arbetar som bosocial utvecklare på Helsingborgshem. I min roll som bosocial utvecklare förväntas jag, tillsammans med våra hyresgäster såväl som övriga aktörer i samhället, skapa förutsättningar för social hållbarhet i våra stadsdelar. Mina huvudverktyg i detta arbete är dialog, inkludering, samverkan och samskapande.  Jag drivs av att bidra till att människor och samhället utvecklas och älskar att hitta nya vägar i detta arbete.

Helsingborgs stad

Jennifer Tong

Jag är en engagerad Helsingborgare och jobbar hos kommunens Design & innovation team. Jag är med i kärnteamet för att utveckla möjligheter för ny samverkan och nya lösningar. Jag vill testa med andra hur olika människor med olika perspektiv skulle kunna tackla komplexa utmaningar, och göra det roligt och givande samtidigt!

Sustainable

joel Veborg

Har jobbat mycket i Hållbart Helsingborg med processdesign, kapacitetsbyggande och metodstöd. Vill du veta mer om vilka verktyg och metoder vi använder för att designa vårt arbete så hör gärna av dig till mig.

helsingborgs stad

Malin Grahn Marksell

Jag är Strategisk Utvecklare för Stadsdelsutveckling, hemvist Arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgs stad. Jag sitter med i kärnteamet. Är glad att vi har det här sammanhanget, det inspirerar och möjliggör! Ska vi framåt i hela Helsingborg, få med alla stadsdelar, så behöver vi göra den här resan tillsammans!

HELSINGBORGS STAD

Mia Norberg Nguyen

Jag arbetar som samhällsstrateg kring social hållbarhet på stadsledningsförvaltningen. Jag arbetar med att samordna och utveckla frågor som rör folkhälsa, lika möjligheter och arbete mot segregation. Jag tror stenhårt på att arbeta medskapande över sektorsgränser är sättet vi kan  ta oss an komplexa samhällsfrågor. I Hållbart Helsingborg ingår jag i kärnteamet och i samordningsgrupp för #segregation.

HELSINGBORGS STAD

Sanna melling

Jag arbetar för Helsingborg stad som forsknings – och utvecklingsledare med ambitionen att överbrygga akademi och praktik.  Jag är inriktad på att genom tvärsektoriellt samarbete och en ’whole systems approach’ ökar vi våra invånares livskvalitet och utvecklar ett samhälle där alla kan ta del och alla har en plats. Jag brinner för barn, ungdoms och familjefrågor samt social hållbarhet, jämställdhet och mångfald. Jag trivs med och tror på att arbetar både nära verksamheten och ledningen.

Lu innovation, lunds universitet

Sophie hydén picasso

Jag är innovationsutvecklare på LU Innovation med bakgrund som forskare inom migration och etnicitet. I mitt arbete på Lunds universitet ger jag stöd åt forskare inom samhällsvetenskap och humaniora att utveckla sin forskning vidare till nyttiggörande och innovation. Jag ingår i kärnteamet där jag fungerar som en kanal och facilitator för den kunskap och innovationskraft som finns på Lunds universitet.

 

sustainable

terése bergsten

Jag har lång föreningsbakgrund främst från Rädda Barnen men också Helsingborgs IF. Jag arbetar övergripande strategiskt främst med fokus på nätverkande och vår kommunikation.

Inva-sam

Thim Hansen

Som verksamhetsutvecklare på Inva-Sam, arbetar jag tillsammans med våra 40 medlemsföreningar och alla andra i staden för ett mer hållbart Helsingborg. Vi jobbar med arbetsmarknadsinsatser, språkfrämjandeinsatser, värdegrundsarbete såväl som trygghetsarbete. Är en del av kärnteamet här och Mötesplats 107an på Söder tillsammans med Helsam och Röda Korset Helsingborgskretsen.