Skrift Hållbart Helsingborg

Vår skrift är en sammanfattning av utvecklingsresan innehållandes beskrivning av organisation, arbetssätt, kultur, aktiviteter och insikter. Läs den här.

HÅLLBART HELSINGBORG

Vill du vara med i vårt arbete för ett hållbart Helsingborg? Har du några förslag eller funderingar? Kontakta oss på hej@hallbarthelsingborg.se