Socialt arbete i förändring – utmaningar och villkor inom utbildning, forskning och praktik

HÅLLBART HELSINGBORG

Vill du vara med i vårt arbete för ett hållbart Helsingborg? Har du några förslag eller funderingar? Kontakta oss på hej@hallbarthelsingborg.se