Studie om Hållbart Helsingborg vid Socialhögskolan, Lunds universitet  

I samband med att Socialhögskolan firar 75 år finns nu deras jubileumsbok tillgänglig digitalt och som handlar om socialt arbete i förändring – utmaningar och villkor inom utbildning, forskning och praktik. 

På temat förändrade arbetssätt och under rubriken samverkan i demokratisk anda beskrivs och diskuteras Hållbart Helsingborg av författarna Roberto Scaramuzzino, docent vid Socialhögskolan Lunds universitet tillsammans med Sandra Hedman, verksamhetsutvecklare vid Sensus studieförbund Skåne-Blekinge.

Bläddra fram till sidan 295 om du är lika nyfiken som oss 🙂 
ELLER…

KOM TILL VÅRT LÄRTILLFÄLLE och möt en av författarna som berättar mer om kapitlet i Socialhögskolans jubileumsbok, och där du också ges tillfälle att ställa just dina frågor!

Samverkan som metod för social förändring

Tid: 24 nov kl. 10.00-11.30
Plats: zoom
Varmt välkommen att läsa mer och anmäl dig gärna här.

HÅLLBART HELSINGBORG

Vill du vara med i vårt arbete för ett hållbart Helsingborg? Har du några förslag eller funderingar? Kontakta oss på hej@hallbarthelsingborg.se