SustainAble blir ny samskapare

Nystartade dothinktanken SustainAble är ny samskapare men inga nykomlingar. Med över 15 års erfarenhet av arbete med komplexa samhällslösningar vill grundarna möjliggöra kompetens- och kapacitetshöjande insatser.

Här berättar en av grundarna Joel Veborg mer om samarbetet och vad vi kan förvänta oss framöver.

Berätta mer om SustainAble!

Vi är extra glada att ha ingått partnerskap för att tillsammans ytterligare stärka hållbarhetsarbetet i Helsingborg och regionen.   SustainAble är en svenskbaserad dothinktank med komplexitetsfacilatorer.  Vår mission är att samskapa framtidens hållbara samhällen då dagens komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt. Vi vill möjliggöra förändring så att man själv ska kunna äga och skapa er framåtkraft. I detta blir samverkan oss emellan förhoppningvis något bra för alla som lever, arbetar och bor i Helsingborg.

Varför väljer ni att samskapa med Hållbart Helsingborg?

För vi är övertygade att det inte går att nå en hållbar framtid utan varandra, i nya konstellationer och med andra arbetssätt. Hållbart Helsingborg en av de mest innovativa konstellationer i Sverige. Där vill vi vara med och bidra.

Vad kan vi vänta oss av samskapandet framöver?

Vi vill bidra med erfarenheter och nätverk som kan förstärka effekten av samarbetet. Vår förhoppning är också att kunna hitta spännande samarbete med andra aktörer där vi tillsammans kan agera för att hantera komplexa utmaningar.

SustainAbles grundare Joel, Terése och Mikael kommer vara på plats den 30 augusti vid vår hållbarhetsfrukost. Efter frukosten finns möjlighet till att ställa frågor och boka möten! Vill du ha kontakt redan nu? Följ och skriv på Linkedin

HÅLLBART HELSINGBORG

Vill du vara med i vårt arbete för ett hållbart Helsingborg? Har du några förslag eller funderingar? Kontakta oss på hej@hallbarthelsingborg.se