Varför har vi återkommande verkstäder?

Vilka möten och mötesplatser behövs för framtiden? Många vi möter och aktörerna inom Hållbart Helsingborg, vittnar om utanförskap, psykisk ohälsa, ofrivillig ensamhet, färre i engagemang och aktiviteter – för att nämna några mycket oroande samhällsutmaningar. Hur kan vi skapa mening, delaktighet och inflytande och skapa digitala och fysiska rum i vår stad som på riktigt är till ”för alla”?

Arbetet pågår just nu på inom olika arbetsgrupper och i våra återkommande verkstäder för ett hållbart Helsingborg  – du ser när i vår kalender! Vill du veta mer? Mejla gärna terese@hallbarthelsingborg.se

Vad är en verkstad?

Här möts vi för att jobba vidare med tester kring segregation, hållbara mötesplatser och föreningsliv, hur vi skapar värde tillsammans med flera. Tillsammans ser vi hur det här hänger ihop och vad vi behöver göra för att ta arbetet vidare. 

Vi börjar med att titta på det som hänt, efterföljt av en paus med musik, för att sedan vidareutveckla de prototyper vi har. Just nu möts vi digitalt via Zoom och arbetar aktivt tillsammans genom samtal, samskapande och lärande. 

HÅLLBART HELSINGBORG

Vill du vara med i vårt arbete för ett hållbart Helsingborg? Har du några förslag eller funderingar? Kontakta oss på hej@hallbarthelsingborg.se