Vårens första lärtillfälle: Inner Development Goals

Inner Development Goals, IDG, är ett initiativ som handlar om vilka inre färdigheter och förmågor vi behöver för att bättre kunna hantera de komplexa hållbarhetsutmaningar vi står inför – de som beskrivs i FN:s Sustainable Development Goals, SDG. 

I projektets första fas togs fram ett ramverk bestående av 23 förmågor ordnade i 5 kategorier. I den andra fasen som nu pågår ges en överblick av vilka metoder och interventioner som finns för att utveckla dessa förmågor. 

Läs gärna mer här: http://www.innerdevelopmentgoals.org

Välkommen till vårens första lärtillfälle med Kristian Stålne, universitetslektor vid Malmö universitet, där vi lyssnar in och öppnar upp för ett längre samtal mellan forskare och praktiker. 

Datum: fredagen den 28 januari

Tid: 08.30-10.00, Zoom

Anmälan: https://www.simplesignup.se/event/184801

Frågor? Mejla gärna jenny@hallbarthelsingborg.se

HÅLLBART HELSINGBORG

Vill du vara med i vårt arbete för ett hållbart Helsingborg? Har du några förslag eller funderingar? Kontakta oss på hej@hallbarthelsingborg.se