presentationsstöd

För dig som ska köra en 5+10:a finns här inspiration som du kan använda i din presentation.

5 minuter, 5 slides

Tänk på att du bara har 5 minuter och 5 presentationssidor, men med med en väl förberedd presentation kan du få ut mycket av tiden.

10 minuter respons

Ju tydligare och mer konkret fråga/frågor du tar med dig desto lättare blir det för gruppen att under nästkommande 10 minuter komma med användbara tips, tankar, idéer och förslag på personer du kan kontakta.

Lägg gärna in dina kontaktuppgifter om någon önskar vidare kontakt eller kommer på användbara tips i efterhand.

Slide 1
Namn på den organisation du kommer ifrån och temat för din 5+10:a
Slide 2
Ge en kort bakgrund till verksamheten som din utmaning/idé berör.
Slide 3
Tydliggör din utmaning/idé så att personer som vanligtvis inte arbetar med just detta också förstår
Slide 4
Tänk på att du endast har 5 minuter till ditt förfogande och endast 5 presentationssidor. Men med en väl förberedd presentation kan du får ut mycket av tiden
Slide 5
Vad vill du ha hjälp med från gruppen?
Föregående bild
Nästa bild