Systems for breakfast: Hur kan vi designa förnyade former för samhällets välfärdsinsatser?

En hållbar samhällsutveckling och Agenda 2030 ställer stora krav på omställning hos både organisationer och individer. Vilka förutsättningar behöver vi skapa för våra organisationer att bidra till detta? Vilka för och nackdelar har digitaliseringen för denna utveckling?
 
SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign och Sensus studieförbund Skåne-Blekinge bjuder in dig till ett webbinarium där vi utforskar hur våra insatser inom välfärden kan utvecklas för att göra större nytta för invånaren – och vilka utmaningar vi möter för att göra detta möjligt.

Tid: 15 feb kl. 08.30-09.30
Plats: digitalt (zoom)

Se nu det inspelade webinariet i efterhand:
https://www.fornyelselabbet.se/systems-for-breakfast/

https://vimeo.com/803802942

Tillsammans med vår huvudtalare John Mortimer från Improconsult, kommer du att få en inblick och utblick i möjliga arbetssätt för att möta invånarna och deras behov på nya sätt. John kommer också att reflektera över de organisatoriska utmaningar vi möter för att göra detta möjligt, och digitaliseringens fallgropar och möjligheter.

Elin Engström, designer Förnyelselabbet på SVID, och Jenny Nyström, processledare Hållbart Helsingborg, kommer även ge reflektioner kring Johns seminarium utifrån det arbete som pågår i Helsingborgs stad. Där drivs initiativet Hållbart Helsingborg av Sensus och ett förnyelselabb om framtidens familjehem av SVID.

Vi bjuder in dig som är nyfiken på de möjligheter som strävan mot hållbar utveckling ger oss. Du kanske jobbar med socialt arbete och ser behov av inspiration och exempel på förändrade arbetssätt. Du kanske står inför en stor organisationsutveckling eller omställning. Missa inte chansen att vara med och möta andra med samma nyfikenhet och intresse!

Seminariet hålls på engelska.

Välkommen med din anmälan!

Inspiratörer

John Mortimer, Improconsult

Elin Eng, Förnyelselabbet på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

Jenny Nyström, processledare Hållbart Helsingborg
 

John Mortimer

John Mortimer arbetat med progressiva sätt att förändra i den offentliga sektorn. Han började inom förändringsområdet, men har expertis inom hela systemet; utveckling av ledare och chefer, kulturförändring och samskapande med personalen, och offentliga tjänster som utvecklar verklig medborgarledd tjänstedesign. Hans tillvägagångssätt är baserat på systemtänkande, komplexitet och designtänkande. Han är involverad i forskning genom Human Learning Systems, som erbjuder ett alternativ till New Public Management. John driver dessutom regelbundna workshops i Storbritannien och i Sverige. Han har publicerat olika fallstudier och hjälper ofta andra interna konsulter och chefer att själva leda förändringar.
 johnmortimer200px1706.png
Elin Engström

Elin Engström är designer på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign och har lång erfarenhet av att jobba med systemisk design. Nu senast i ett projekt om framtidens familjehemsvård i Helsingborg.
 20230130elineng200x260px7953.jpg
Jenny Nyström

Jenny Nyström arbetar som processledare inom samverkansplattformen Hållbart Helsingborg, ett sektorsöverskridande arbete för att möta komplexa samhällsutmaningar.
 jennynystrom200px7086.jpg
Samtalsledare

Pia McAleenan, chef offentlig sektor och myndighetssamverkan, SVID och Joel Veborg, processledare, Sensus studieförbund Skåne-Blekinge.

HÅLLBART HELSINGBORG

Vill du vara med i vårt arbete för ett hållbart Helsingborg? Har du några förslag eller funderingar? Kontakta oss på hej@hallbarthelsingborg.se