Webinar: Inner Development Goals

”Does the world have problems, or do we?”

Hållbart Helsingborg bjuder in till ett webinar om Inner Development Goals

Vilka kunskaper och förmågor krävs hos individer, grupper och organisationer för att möjliggöra en hållbar utveckling? Vilka ”mindshifts” behövs?

De inre utvecklingsmålen, Inner Development Goals, handlar om att stärka den mänskliga kapaciteten och förmågorna som krävs för att ha förutsättningar att uppnå en hållbar utveckling och målen i Agenda 2030. En yttre samhällsförändring förutsätter inre utveckling.

När: 9 december klockan 10-12

Var: Zoom

Anmäl dig här: https://www.simplesignup.se/event/186711

Frågor? Kontakta lotta.korch@sensus.se

Varmt välkommen!

HÅLLBART HELSINGBORG

Vill du vara med i vårt arbete för ett hållbart Helsingborg? Har du några förslag eller funderingar? Kontakta oss på hej@hallbarthelsingborg.se